Świadomi rodzice - zdrowe dzieci
Cele akcji Świadomi rodzice - zdrowe dzieci:
  • edukowanie w zakresie świadomych wyborów konsumenckich, mających zapobiec rozwojowi chorób cywilizacyjnych takich jak alergie skórne, pokarmowe, astma i inne dolegliwości, które rozwijają się szczególnie w okresie dzieciństwa i w dużej mierze zależą od środowiska, w jakim przebywamy czy spożywanych produktów, o składzie których często nie mamy wystarczającej wiedzy
  • przeprowadzenie badań dla dzieci w ramach Targów Przedszkolaka
  • aktywizowanie rodziców na stronie akcji wokół codziennych działań prozdrowotnych, świadomych wybór konsumenckich i organizowania domu wolnego od detergentów i innych alergenów
  • rozszerzanie informacji o prozdrowotnych ofertach na polskim rynku, szczególnie skierowanych dla dzieci
  • organizacja konkursów dla rodziców wraz z firmami biorącymi udział w rankingu konsumenckim oraz wydawcami poradników dla rodziców.

Akcja dla rodziców jest prowadzona w ramach projektu PARP Globalne problemy zdrowia – alergia, astma .

Zobacz, kto wypowiedział się w naszej akcji – celebryci, lekarze, media parentingowe i rodzice