Bezpłatne leczenie astmy w kopalni

Bezpłatne leczenie astmy w kopalni
ZOZ przy uzdrowisku w Bochni rozpoczął przyjmowanie skierowań na Turnusy Lecznicze

czyli na rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii na II kwartał 2012 roku.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze świadczeń wykonywanych w ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia?

Rehabilitacja z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w II kwartale 2012 roku rozpocznie się 14 kwietnia (turnus 1), a kolejne 07 maja i 04 czerwca.

Wskazaniem do leczenia są choroby układu oddechowego:
J30 – naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J31 – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
J32 – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
J37 – przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
J40 – zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J44 – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
J45 – astma oskrzelowa
J47 – rozstrzenie oskrzeli

Rehabilitacja

prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego.
Rehabilitacja trwa 14 dni i obejmuje 14 pobytów 6-godzinnych w leczniczym mikroklimacie podziemnych komór solnych bocheńskiej kopalni oraz 2 konsultacje lekarskie.

W ramach leczenia realizowany jest program aktywnej rehabilitacji opartej na gimnastyce oddechowej. Leczenie odbywa się na poziomie VI w komorach Ważyn i Manna znajdujących się na głębokości 250 m pod ziemią oraz w komorze im. Ryszarda Kołdrasa, znajdującej się na głębokości 176 m.

Leczenie dzieci

W przypadku dzieci część leczenia odbywa się w formie zabawy. Zajęcia te prowadzone są w części komory Ważyn przeznaczonej do rekreacji – znajdują się tam boisko sportowe i 140-metrowa zjeżdżalnia.

Skierowanie wystawia lekarz poradni: – rehabilitacji medycznej, – gruźlicy i chorób płuc, – alergologicznej, – laryngologicznej, – pulmonologicznej.

Druk skierowania dostępny jest na stronie www.wypoczynek.kopalniasoli.pl w zakładce Turnusy lecznicze oraz w rejestracji medycznej NZOZ przy Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

Okres wiosenny to czas, w którym dolegliwości dróg oddechowych – a przede wszystkim schorzenia o podłożu alergicznym – dokuczają częściej niż w pozostałych porach roku, warto zatem zainteresować się szczególnie w tym okresie bezpłatną rehabilitacją pulmonologiczną.

Więcej informacji – NZOZ przy Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia Sp z o.o.
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
tel. (14) 615 36 15
rehabilitacja@kopalniasoli.pl