Renata Filipiuk

Renata Filipiuk
www.babyonline.pl

Wychowujaąc dzieci wielu rodziców nie uczy ich, jak wybierać zdrowe jedzenie i zdrowe gadżety, by wyrosły na świadomych konsumentów – w czym tkwi największy problem?

Problem tkwi w świadomości samych rodziców. Jeśli rodzic nie dorośnie do roli “świadomego” konsumenta, to z pewnością nie przekaże tego wzorca swoim dzieciom.

Budowanie świadomości prospołecznej należy zacząć od dorosłych, dlatego też tego typu akcje, jak akcja parentingowa “Świadomi rodzice – zdrowe dzieci” pokazują, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia, by to zmienić